Birlikte daha fazlası mümkün

Öğrencilerimizin yaşamındaki okul vakitleri öğrencilerÖğrencilerin içinde bulundukları okul yaşamında olumlu deneyimleri ve öğretmenleriyle gerçekleşen bireysel iletişimleri öğrenciler daha da geliştirilir. Ayrıca, iyi bir sosyal ortamın öğrenme performansı üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Bu amaçla, empati ve karşılıklı takdir okul hayatının ön planına yerleştirilir. Birbirleriyle ilişkilerde dürüstlük ve güvenilirlik önemlidir ve adalet öğretmenler tarafından örneklendirilir.

Önleyici çatışmalardan kaçınma ve iyi idare ile birlikte açık davranış kuralları dikkate alınır. Şiddet, zorbalık veya onur kırıcı davranışlar hoş görülmeyecektir.

Bu, aşağıdakilerle güçlendirilmiştir:

  • Haftalık ders saatleri (her Cuma 80 dakika), tüm öğrencilerin ilgi alanlarının yanı sıra, sınıfta karşılıklı anlayış ve ekip oluşturmaya hizmet eder.

  • Ebeveynlerin ve öğretmenlerin yakın ve güvene dayalı işbirlikleri yoluyla yetiştirdikleri düzenli ve açık iletişim halindedir.

Konseptimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sorularınızı telefonla veya e-postayla bize ulaştırın.

İletişim