• Okul dersleri ve ödevler birbirini tamamlar. Ödevlerin önemi
    bu nedenle:
  • Sınıfta edinilen bilgi, beceri ve konuya özgü tekniklerin uygulanması, uygulanması ve güvence altına alınması,
  • öğretim adımlarının hazırlanması ve desteklenmesi,
  • farklılaştırılmış öğrenme sürecinin teşvik edilmesi
  • bağımsızlık, öz-örgütlenme ve sorumluluğun temeli.

Ödev tasarımı

Ödevleri bağımsız olarak çözebilmelidir.

  • Akıllı görevler çeşitlidir, çekici, eyleme yöneliktir ve bağımsız olarak anlaşılır. Öyleyse, öğrenmede aynı artışı sağlamak için daha az ihtiyaç duyulur.
  • Kantitatif olarak, birkaç yerine düzenli olarak birkaç ödev olmalıdır.
  • Ödevin öğrenmede anlamlı ve etkili olabilmesi için, ödev üzerine bireysel, destek odaklı geribildirim düzenli olarak verilmelidir.